LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Pedagoginių psichologinių žinių programa

2012-10-15

Kvalifikacijos tobulinimo naujienos

Kviečiame registruotis į 120 val. Pedagoginių psichologinių žinių programą. Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2012 gruodžio 28 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt
     

TIKSLAS – sudaryti sąlygas programos dalyviams įgyti bazinių pedagoginių-psichologinių žinių bei plėtoti gebėjimus šias žinias taikyti pedagoginėje praktikoje.

DALYVIAI. Programa skirta asmenims, dirbantiems neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo.

PROGRAMOS APIMTIS – 120 val. (3 kreditai). Programą sudaro 3 dalykai (po 40val.): pedagogikos pagrindai, pedagoginė psichologija ir didaktika.

MOKYMOSI FORMA. Programa teikiama dalinai nuotoliniu būdu: kontaktiniai susitikimai vyksta regione, konsultacijos ir diskusijos virtualioje aplinkoje.

REZULTATAI:

  • programos dalyviai dirbdami grupėmis ir savarankiškai supras mokymo/si veiklos sąlygojamus psichinių procesų ypatumus, plėtos gebėjimus atitinkamai planuoti, analizuoti ir vertinti mokymo/si procesą, taikys įvairias mokymosi formas ir šiuolaikinius mokymo/si metodus.
  • įvykdžiusiems programą išduodamas pažymėjimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą formą.

VDU pradėjo vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo

2012-10-11

Vytauto Didžiojo universitetas įgyvendindamas paslaugų pirkimo sutartį su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pradėjo vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams. Šių mokymų metu darbo netekę ar įspėti apie atleidimo iš darbo galimybę specialistai Vytauto Didžiojo universitete tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja anglų kalbos žinių ir gebėjimų profesinėje veikloje.
 

2012 m. spalio mėn. 1d. pradėtos vykdyti programos Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems (A2-B1)
Projektą universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai.
Mokymai finansuojami iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų lėšų.

Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projekto „Senjorai ir Jaunuoliai“ (G&G) partnerių susitikimas VDU

2012-10-11

2012 m. rugsėjo mėn. 27-28 d. Tęstinių studijų centras kartu su Profesinio rengimo studijų centru bei Karjeros ir kompetencijų centru dalyvavo organizuojant Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projekto „Senjorai ir Jaunuoliai“ (G&G) partnerių susitikimą. Pirmąją susitikimo dieną, VDU atstovai kartu su projekto koordinatoriais (ENAIP FVG, Italija), iškilmingai įteikė pažymėjimus Jaunuoliams ir Senjorams už sėkmingai įgyvendintus mokymus. Antrąją susitikimo dieną buvo diskutuojama apie projekto įgyvendintus etapus ir tolimesnius projekto vystymo etapus ir procesus.

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės