LT
EN
2018 m. Liepos mėn. 20 d.
 

Naujos neformalios švietimo programos

2013-06-06

Tęstinių studijų centras maloniai kviečia suaugusius besimokančiuosius tobulinti profesinę kvalifikaciją, įgyti papildomas kompetencijas bei plėtoti bendruosius gebėjimus Universiteto organizuojamose neformaliose švietimo programose. Patvirtinta 12 naujų neformalių švietimo programų:

  •  Įvadas į nuotolinį mokymą institucijoje
  • Nuotolinių studijų dalykų parengimas Moodle aplinkoje (1-3 dalys)
  • Vaizdo konferencijos  nuotolinėse studijose
  • Efektyvios elgesio kryptys, mažinančios destruktyvų ar neadaptyvų vaikų elgesį
  • Sveikatos psichologija: vaikų, pasižyminčių emocijų ir elgesio sutrikimais, ugdymas
  • Kaip aš galiu valdyti savo nerimą?
  • REIKIA – NORIU. Kaip save motyvuoti?
  • Tarpdisciplininis komandinis darbas teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms

Neformalios švietimo programos patalpintos VDU tinklalapyje prie rubrikos "Neformalusis švietimas"  bei Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, kurio duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo  ir orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt

 

Seminaras „Mokymosi visą gyvenimą strategijų įgyvendinimas aukštojo mokslo institucijose“.

2013-06-06

 

    Kaune vyko Baltijos šalių Bolonijos ekspertų susitikimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Mokymosi visą gyvenimo strategijos projektavimo ir įgyvendinimo iššūkius ir problemas. Pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais ir naudojamais įrankiais prisidedančiais prie mokymosi visą gyvenimo sistemos plėtojimo aukštojoje mokykloje.

        Apvalaus stalo diskusijoje  dalyvavo Bolonijos ekspertai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Vytauto Didžiojo universitetui atstovavo Bolonijos ekspertas dr. V. Tutlys (Profesinių studijų rengimo centras). Pristatyta ir pasidalinta Universiteto patirtimi organizuojant ir įgyvendinant Tęstines studijas - I. Lukoševičiutė - Noreikienė (Tęstinių studijų centras), pristatyta neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo proceso tvarka ir patirtis – E. Stasiūnaitienė (Karjeros ir kompetencijos centras). Studentai stažuotojai pristatė savo mokymosi patirtį tęstinėse studijose.

Daugiau informacijos apie seminarą rasite susitikimo internetiniame puslapyje: http://www.smpf.lt/lt/renginiai/programu_renginiai/lifelong_learning_strategies_of_heis_how_to_guide_heis_through_the_process_of_establishing_such_strategies

Profesinio mokymo programos bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo specialistams

2013-06-04

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo profesinio mokymo programas bedarbiams arba įspėtiems apie atleidimą iš darbo specialistams.

 

Artimiausiu metu Universitetas kviečia mokytis šiose programose:

  • nuo 2013 m. rugsėjo 02d.   Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems (A2-B1)- 320 val., 8 savaitės. Vykdytojas – Užsienio kalbų centras.
  • nuo 2013 m. rugsėjo 02 d. Verslo kūrimas - 320 val., 8 savaitės. Vykdytojas – Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Mokymus universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai.
Profesinio mokymo programos finansuojamos iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų lėšų.
Informacija apie mokymus suteikiama telefonu 8-37 327984 arba el. paštu tsc[at]tsc.vdu[dot]lt.

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės