LT
EN
2018 m. Gruodžio mėn. 12 d.
 

VDU neformalus suaugusiųjų švietimas

VDU neformalus suaugusiųjų švietimas
Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studijuoti neformaliojo švietimo programose arba rinktis atskirus studijų dalykus.
Kas yra universiteto neformalaus suaugusijo švietimo programos ir atskiros studijų programos?
Neformaliojo švietimo programos skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams ir erudicijai plėtoti. Šios programos sudaromos atsižvelgiant į ketinančiųjų studijuoti mokymosi poreikius, taip pat gali būti rengiamos pagal įmonės ar organizacijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Baigusiesiems neformaliojo švietimo programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Atskiri studijų dalykai – tai universitete vykdomų pirmos ir antros pakopos studijų programų dalykai arba jų grupės. Juos gali studijuoti visi, norintys įgyti žinių ar papildomų gebėjimų. Išklausiusiems studijų programos dalyką ar jų grupę išduodama akademinė pažyma.

Kokias neformalias suaugusiųjų švietimo programas galima studijuoti Vytauto Didžiojo universitete?
Šiuo metu universitete siūlomos šios neformaliojo švietimo programos: http://www.vdu.lt/lt/studijos/neformalusis-svietimas/neformaliojo-svietimo-studiju-programos/

Kokie privalumai studijuojant Vytauto Didžiojo universitete neformaliuoju švietimo būdu?
Baigusiems neformaliojo švietimo programą išduodamas universiteto nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Išklausiusiems atskirą studijų programos dalyką ar jų grupę išduodama akademinė pažyma.

Universitetas suteikia galimybę asmenims neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą. Dėl kompetencijų pripažinimo procedūros kreiptis į VDU Karjeros ir kompetencijos centrą: http://kkc.vdu.lt/


Kur kreiptis norint studijuoti neformaliuoju švietimo būdu?
Bendrąja informaciją apie neformaliojo švietimo galimybes universitete teikia Tęstinis studijų centras.
Daugiau apie priėmimą į konkrečias neformaliojo švietimo studijų programas teikia kontaktiniai asmenys, nurodyti studijų programų aprašuose.
 

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės