LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Pedagoginio – psichologinio minimumo programa neformaliojo švietimo mokytojams

2014-01-30

Kviečiame registruotis į Vaikų neformaliojo ugdymo planavimas ir organizavimas programą.

(Pedagoginio – psichologinio minimumo programa neformaliojo švietimo mokytojams).

 

LEKTORĖ: profesorė - ekspertė Laima Sajienė

PROGRAMOS APIMTIS: 120 val. 4 ECTS kreditai

TIKSLAS – padėti vaikų neformaliojo švietimo srityje dirbantiems/besirengiantiems dirbti mokytojams įgyti/plėtoti gebėjimą, įvertinus individualias besimokančiojo galimybes ir poreikius, planuoti ir organizuoti neformalųjį ugdymą.

Šiame modulyje besimokantieji įgis bendras pedagogikos ir psichologijos žinias ir mokėjimus jas taikyti pedagoginėje praktikoje, t.y. planuojant ir organizuojant neformalųjį ugdymą bei sprendžiant ugdymo problemas.

DALYVIAI:neformaliojo vaikų ugdymo mokytojai (dirbantys arba besirengiantys dirbti).

NAUDA: atlikę skirtą užduotį besimokantieji gauna savo mokymosi pasiekimų įvertinimą balu. Įvertinimas balu sudaro galimybę įskaityti modulį, jeigu besimokantysis nuspręstų studijuoti universitete ir įgyti pedagoginį išsilavinimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, besimokantiesiems pagal nustatytą tvarką pateikusiems įrodymus apie neformaliuoju būdu įgytus gebėjimus, kurie atitinka modulio mokymosi rezultatus, pastarieji gali būti įskaitomi, pripažįstama vaikų neformaliojo ugdymo planavimo ir organizavimo kompetencija ir išduodamas ją liudijantis pažymėjimas.

PAŽYMĖJIMAI:

Baigusiesiems šį modulį išduodamas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos kompetenciją liudijantis pažymėjimas.

KAINA: 350 Lt.

MOKYMŲ VIETA: universitete arba esant pageidavimui surinkus grupes rajonų švietimo centruose, galime atvykti ir vesti mokymus ten.

MOKYMO/-SI FORMA. Programa teikiama dalinai nuotoliniu būdu: 2 kontaktiniai susitikimai vyksta universitete arba regione, konsultacijos ir diskusijos Moodle virtualioje aplinkoje. 

MOKYMŲ TRUKMĖ: 4 savaitės. 
 

 

Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2014 m. balandžio 25 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt

 

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės