LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Pedagoginių psichologinių žinių programa

2012-10-15

Kvalifikacijos tobulinimo naujienos

Kviečiame registruotis į 120 val. Pedagoginių psichologinių žinių programą. Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2012 gruodžio 28 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt
     

TIKSLAS – sudaryti sąlygas programos dalyviams įgyti bazinių pedagoginių-psichologinių žinių bei plėtoti gebėjimus šias žinias taikyti pedagoginėje praktikoje.

DALYVIAI. Programa skirta asmenims, dirbantiems neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo.

PROGRAMOS APIMTIS – 120 val. (3 kreditai). Programą sudaro 3 dalykai (po 40val.): pedagogikos pagrindai, pedagoginė psichologija ir didaktika.

MOKYMOSI FORMA. Programa teikiama dalinai nuotoliniu būdu: kontaktiniai susitikimai vyksta regione, konsultacijos ir diskusijos virtualioje aplinkoje.

REZULTATAI:

  • programos dalyviai dirbdami grupėmis ir savarankiškai supras mokymo/si veiklos sąlygojamus psichinių procesų ypatumus, plėtos gebėjimus atitinkamai planuoti, analizuoti ir vertinti mokymo/si procesą, taikys įvairias mokymosi formas ir šiuolaikinius mokymo/si metodus.
  • įvykdžiusiems programą išduodamas pažymėjimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą formą.
 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės