LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Patvirtintas Andragogo profesinės veiklos aprašas

2013-11-25

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama plėsti mokymosi visą gyvenimą paslaugas, gerinti jų kokybę, didinti besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių, patvirtino Andragogo profesinės veiklos aprašą.

Andragogo profesinės veiklos aprašas apibrėžia andragogo veiklos paskirtį, tikslus, uždavinius ir kompetencijas. Andragogo profesijos visuomeninė paskirtis – skatinti suaugusiuosius mokytis, nes taip padidėja jų įsidarbinimo galimybės, atsiranda daugiau sąlygų verslumui. Tokiu būdu skatinamas ir suaugusiųjų pilietinis aktyvumas, dalijimasis patirtimi, išvengiama socialinės atskirties ir kitų problemų.

Aprašu galima remtis kuriant andragogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, sudarant andragogo darbo vietos instrukcijas, pareigybių aprašus, reikalavimus viešųjų pirkimų konkursams.

Šis teisės aktas prisidės prie strateginių mokymosi visą gyvenimą dokumentų įgyvendinimo,  sudarydamas sąlygas su suaugusiaisiais dirbantiems asmenims tobulinti kvalifikaciją, o besimokantiems suaugusiesiems užtikrindamas aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Andragogo profesinės veiklos aprašas

      

 

 

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės