LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Interaktyvaus mokymo/si formų ir priemonių naudojimas profesijos mokytojo veikloje programa.

2014-01-30

Kviečiame registruotis į Interaktyvaus mokymo/si formų  ir priemonių naudojimas profesijos mokytojo veikloje  programą.

LEKTORĖ: profesorė - ekspertė Laima Sajienė

PROGRAMOS APIMTIS: 1 ECTS kreditas, 27 val.

TIKSLAS –padėti profesijos mokytojams nustatyti interaktyvių mokymo/si formų panaudojimo profesinėje veikloje galimybes ir parinkti tinkamiausias interaktyvaus mokymo/si priemones profesinio mokymo rezultatų pasiekimui.

DALYVIAI: profesijos pedagogai.

NAUDA:sėkmingai baigę modulį besimokantieji įgis šiuos gebėjimus:

1. Parinkti tinkamiausias profesinio mokymosi rezultatų pasiekimui interaktyvias mokymo/si formas ir priemones.

2. Aprašyti interaktyvias  mokymo/si formas konkrečiame modulyje arba dalyko mokymo plane.

3. Įvertinti savo galimybes taikyti interaktyvias mokymo formas profesinėje veikloje, nustatyti interaktyvių mokymo formų ir priemonių panaudojimo tobulinimo sritis.

Atlikę skirtą užduotį besimokantieji gauna savo mokymosi pasiekimų įvertinimą balu. Įvertinimas balu sudaro galimybę įskaityti modulį, jeigu besimokantysis nuspręstų studijuoti universitete ir įgyti pedagoginį išsilavinimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, besimokantiesiems pagal nustatytą tvarką pateikusiems įrodymus apie neformaliuoju būdu įgytus gebėjimus, kurie atitinka modulio mokymosi rezultatus, pastarieji gali būti įskaitomi, pripažįstama vaikų neformaliojo ugdymo planavimo ir organizavimo kompetencija ir išduodamas ją liudijantis pažymėjimas.

PAŽYMĖJIMAI:

Baigusiesiems šį modulį išduodamas  interaktyvių mokymo/si formų ir priemonių naudojimo profesiniame mokyme kompetenciją liudijantis pažymėjimas.

KAINA: 100 Lt.

MOKYMŲ VIETA: universitete arba, esant pageidavimui ir surinkus grupes rajonų švietimo centruose ar  profesinio rengimo įstaigose, lektorė gali atvykti ir pravesti mokymus.

MOKYMO/-SI FORMA. Kontaktinis 8 val. susitikimas. Savarankiškas užduoties atlikimas - 13 val. Konsultacijos ir atliktos užduoties pristatymas ir įvertinimas  virtualioje aplinkoje - 6 val.

MOKYMŲ TRUKMĖ: 1 savaitė.

 

Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2014 m. balandžio 25 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt

 

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės