LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Apie mus

Vytauto Didžiojo universiteto Tęstinių studijų centras (TSC) siekia vadovaujantis liberalumo ir demokratijos principais teikti, suaugusiųjų poreikius atitinkačias, intelektines paslaugas.

 

Pagrindinė TSC veikla nukreipta į suaugusiųjų mokymosi paslaugų inicijavimą, projektavimą, organizavimą ir universiteto padalinių įtraukimą į šias veiklas.
 
Uždaviniai:

• Parengti Lietuvos suaugusiųjų mokymosi rinkos specifiką atitinkančią tęstinių studijų strategiją.

• Inicijuoti ir koordinuoti tęstinių studijų organizavimą universiteto padaliniuose.
• Inicijuoti naujų neformalio švietimo programų kūrimą bei turimų programų pritaikymą suaugusiųjų studijoms.
• Kurti tęstinių studijų marketingo ir reklamos sistemą.
• Konsultuoti pedagoginį personalą suaugusiųjų mokymo ir tęstinių studijų organizavimo klausimais.
• Planuoti ir organizuoti pedagogų, dirbančių testinių studijų programose, kvalifikacijos tobulinimą.
• Rengti ir vykdyti tarpdisciplinines tęstinių nenuosekliųjų studijų programas.
• Inicijuoti tarptautinius ir nacionalinius projektus, skirtus intelektualinių paslaugų suaugusiems teikimą ir išvystymą.
• Plėtoti mokslinius tarptautinius ryšius, organizuojant tarptautines konferencijas, seminarus, pasikeitimo programas.
• Kaupti metodinę literatūrą, skirtą suaugusiųjų švietimo organizavimui ir vykdymui.
 

 

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės