LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Naujienos

Baigiamasis projekto SEVAQ+ partnerių susitikimas

2011-10-13

2011 m. spalio 10–12 d. Briuselyje EFQUEL (European Foundation for Quality in eLearning) organizacijoje vyko baigiamasis Mokymosi visą gyvenimą programos projekto „Technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimas“ (SEVAQ+) partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo bei sukurto elektroninio instrumento, skirto technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimui, panaudojimo galimybės projekto partnerių institucijose. Susitikime dalyvavo ir VDU Tęstinių studijų centro vyr. koordinatorė Vaida Sabaliauskienė.

Projekto Lietuvoje koordinatorius – VDU Švietimo studijų centras.
Daugiau informacijos apie SEVAQ+ projektą rasite čia.
  

Pasirodė penktasis projekto SEVAQ+ naujienlaiškis

2011-09-30

Publikuotas penktasis Mokymosi visą gyvenimą programos projekto SEVAQ+ (Technologijomis praturtinto mokymo kokybės įsivertinimas) naujienlaiškis, jame pateikiama informacija apie projektą, jau įvykdytas ir planuojamas atlikti projekto veiklas.
Daugiau informacijos apie SEVAQ+ projektą ir instrumentą, skirtą technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimui, rasite šiuo adresu: http://www.sevaq.eu
 

Pasirodė ketvirtasis projekto SEVAQ+ naujienlaiškis

2011-04-27

Publikuotas ketvirtasis Mokymosi visą gyvenimą programos projekto SEVAQ+ (Technologijomis praturtinto mokymo kokybės įsivertinimas) naujienlaiškis, kuriame pateikiama informacija apie projektą, jau įvykdytas ir planuojamas atlikti projekto veiklas.
Daugiau informacijos apie SEVAQ+ projektą ir instrumentą, skirtą technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimui, rasite šiuo adresu: http://www.sevaq.eu
 

VDU pradėjo vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams su aukštuoju išsilavinimu

2011-03-07

Vytauto Didžiojo universitetas įgyvendindamas paslaugų pirkimo sutartį su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pradėjo vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą. Šių mokymų metu darbo netekę specialistai su aukštuoju išsilavinimu Vytauto Didžiojo universitete tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja naujų darbo rinkoje paklausių žinių ir gebėjimų.

2011 m. kovo mėn. 1d. pradėtos vykdyti programos Socialinės paslaugos bendruomenėje, Programinės įrangos inžinerija, Įmonės kompiuterių tinklo administravimas ir Kompiuterinė grafika ir multimedija.

Projektą universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai.
Mokymai finansuojami iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų lėšų.
 

SEVAQ+ kvalifikacijos tobulinimo seminarai

2010-12-30

2010 m. spalio - gruodžio mėnesiais vyko tarptautinio projekto SEVAQ+ („Technologijomis praturtinto mokymo kokybės įsivertinimas“) kvalifikacijos tobulinimo seminarai, skirti šio projekto metu sukurto elektroninio instrumento testavimui bei dalinai nuotoliniu būdu organizuojamų kursų kokybės įsivertinimui. Mokymuose dalyvavę Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno kolegijos dėstytojai, turėjo galimybę ne tik įgyti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių reikalingų mokymo(si) kokybės įsivertinimui, bet ir įsivertinti savo kurso kokybę.

Visus norinčius pasinaudoti SEVAQ+ projekto instrumentu, įsivertinant savo technologijomis praturtinto kurso kokybę bei dalyvauti SEVAQ+ instrumento testavime, maloniai kviečiame susisiekti su mumis el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt.

Daugiau informacijos apie SEVAQ+ projektą ir instrumentą, skirtą technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimui, rasite čia: http://www.sevaq.eu/

Seminaras “Neformaliojo švietimo programų rengimo metodika”

2010-11-27

2010 m. lapkričio 25 d. vyko Tęstinių studijų centro organizuotas seminaras VDU dėstytojams “Neformaliojo švietimo programų rengimo metodika”. Seminaro metu dėstytojai turėjo galimybę susipažinti su:

  • neformaliojo švietimo plėtros galimybėmis Universitete;
  • pagrindinių neformaliojo švietimo programų parametrų (tikslo, uždavinių, mokymosi rezultatų) formulavimo metodika;
  • tinkamų suaugusiųjų švietime mokymo(si) metodų ir pasiekimų vertinimo būdų parinkimu.

Seminarą vedė lektorės: prof. Dr. L.Sajienė ir dokt. V. Sabaliauskienė. Seminaro dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaras Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui

2009-03-19

Tęstinių studijų centras kviečia į informacinį seminarą skirtą Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui

Tęstinių studijų ir Švietimo studijų centrai inicijuoja visų fakultetų dalyvavimą kuriant nenuosekliųjų studijų programas, skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Maloniai kviečiame akademinių padalinių atstovus į informacinį seminarą skirtą Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų, atskleidžiančių VDU kuruojamų mokslo sričių naujoves, rengimui. Seminare bus aptariama:

  • Nenuosekliųjų studijų plėtros galimybės VDU.
  • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir akreditavimo tvarka.

Seminaras vyks kovo 26 d. 10.00 val., S. Daukanto g. 27, 206 auditorijoje.

Programos "Renkuosi mokyti!" dalyviai susitiko su VDU vadovybe

2009-03-17

Vasario 27d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius prof. Zigmas Lydeka ir Universiteto sekretorė doc. dr. Auksė Balčytienė susitiko ir susipažino su VDU tęstinių studijų grupe - projekto „Renkuosi mokyti!” dalyviais. Šie studentai mokosi dalinai nuotoliniu būdu realizuojamoje profesinių studijų programoje „Pedagogika“.

Rektorius pasveikino iššūkį pasirinkusius jaunuosius mokytojus ir palinkėjo jiems sėkmės ne tik studijose, bet ir projektuojant tolimesnę profesinę karjerą. Kadangi šių studentų tarpe yra tik du VDU absolventai, jiems buvo atskleistos VDU akademinio bendravimo tradicijos, sudaryta galimybė susipažinti su VDU atkūrimo istorija bei Lozoraičių šeimos indėliu į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Susitikimui pasibaigus projekto „Renkuosi mokyti!“ dalyviai teigė, kad betarpiškas bendravimas padėjo pasijusti lygiaverčiais studijų partneriais.

Akimirkos iš susitikimo (A. Vaitkevičiaus nuotr.)

Tęstinių studijų centras kviečia i pasitarimą dėl Nenuosekliųjų studijų plėtros universitete

2008-09-23

Rugsėjo 23d. 14.00val. Tęstinių studijų centras kviečia dalyvauti pasitarime tema “Nenuosekliųjų studijų plėtros fakultetuose inicijavimo galimybės “, kurio metu numatoma analizuoti:

1. Tęstinių nenuosekliųjų studijų organizavimo tvarką.
2. Šių studijų tipo naudingumą fakultetams ir katedroms šiuo metu ir ateityje.
3. Potencialią šio tipo studijų paslaugų rinką ir pasiūlos būdus.
4. Kaip tęstinių studijų centras numato dalyvauti nenuosekliųjų studijų plėtroje.
5. Nenuosekliųjų studijų plėtros fakultetuose galimybes ir trukdžius.

Pasitarimas vyks VDU Tęstinių studijų auditorijoje – S.Daukanto g. 27–206.

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės