LT
EN
2018 m. Birželio mėn. 21 d.
 

Naujienos

GRAŽIŲ IR ŠILTŲ ŠVENČIŲ!

2012-12-21

Tęstinių studijų centras nuoširdžiai linki Jums originalių idėjų, drąsių sprendimų, kūrybingų darbų ir reikšmingų pasiekimų Naujaisiais metais.

Linksmų Kalėdų, gražių ir įsimintinų 2013-ųjų metų!


 

VDU akademinė bendruomenė bendradarbiauja plėtojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklas

2012-10-16

Kauno rajono savivaldybė ir Kauno rajono švietimo centras įsteigė Trečiojo amžiaus universiteto fakultetus (Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo; Namų ūkio ir aplinkosaugos; Menų ir literatūros) keturiose Kauno rajono bendruomenėse: Garliavoje, Domeikavoje, Lapėse ir Zapyškyje, suteikdami galimybes vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti nemokamoje švietimo programoje, gausinti savo žinias bei tobulinti įgūdžius.

VDU kompetentingi lektoriai prisijungia prie šios idėjos įgyvendinimo skaitant senjorams paskaitas. Tuo pačiu garsina universiteto pasiekimus, teikia informaciją apie studijų programas bei tęstinį mokymąsi.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt

Pedagoginių psichologinių žinių programa

2012-10-15

Kvalifikacijos tobulinimo naujienos

Kviečiame registruotis į 120 val. Pedagoginių psichologinių žinių programą. Norinčius dalyvauti šioje programoje kviečiame registruotis iki 2012 gruodžio 28 d. el. paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu: 8-37 32 79 84.

Išsamesnė informacija suteikiama:

Vytauto Didžiojo universitete, Tęstinių studijų centre
Kaunas, S.Daukanto g. 27-402 kabinete.
Tel. 8-37 327984, tel./faks. 8-37 327985
El.paštas: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt
     

TIKSLAS – sudaryti sąlygas programos dalyviams įgyti bazinių pedagoginių-psichologinių žinių bei plėtoti gebėjimus šias žinias taikyti pedagoginėje praktikoje.

DALYVIAI. Programa skirta asmenims, dirbantiems neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo.

PROGRAMOS APIMTIS – 120 val. (3 kreditai). Programą sudaro 3 dalykai (po 40val.): pedagogikos pagrindai, pedagoginė psichologija ir didaktika.

MOKYMOSI FORMA. Programa teikiama dalinai nuotoliniu būdu: kontaktiniai susitikimai vyksta regione, konsultacijos ir diskusijos virtualioje aplinkoje.

REZULTATAI:

  • programos dalyviai dirbdami grupėmis ir savarankiškai supras mokymo/si veiklos sąlygojamus psichinių procesų ypatumus, plėtos gebėjimus atitinkamai planuoti, analizuoti ir vertinti mokymo/si procesą, taikys įvairias mokymosi formas ir šiuolaikinius mokymo/si metodus.
  • įvykdžiusiems programą išduodamas pažymėjimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą formą.

VDU pradėjo vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo

2012-10-11

Vytauto Didžiojo universitetas įgyvendindamas paslaugų pirkimo sutartį su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pradėjo vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams. Šių mokymų metu darbo netekę ar įspėti apie atleidimo iš darbo galimybę specialistai Vytauto Didžiojo universitete tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja anglų kalbos žinių ir gebėjimų profesinėje veikloje.
 

2012 m. spalio mėn. 1d. pradėtos vykdyti programos Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems (A2-B1)
Projektą universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai.
Mokymai finansuojami iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų lėšų.

Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projekto „Senjorai ir Jaunuoliai“ (G&G) partnerių susitikimas VDU

2012-10-11

2012 m. rugsėjo mėn. 27-28 d. Tęstinių studijų centras kartu su Profesinio rengimo studijų centru bei Karjeros ir kompetencijų centru dalyvavo organizuojant Grundtvig programos mokymosi partnerysčių projekto „Senjorai ir Jaunuoliai“ (G&G) partnerių susitikimą. Pirmąją susitikimo dieną, VDU atstovai kartu su projekto koordinatoriais (ENAIP FVG, Italija), iškilmingai įteikė pažymėjimus Jaunuoliams ir Senjorams už sėkmingai įgyvendintus mokymus. Antrąją susitikimo dieną buvo diskutuojama apie projekto įgyvendintus etapus ir tolimesnius projekto vystymo etapus ir procesus.

Birželio mėn. Vytauto Didžiojo universitetas kviečia mokytis kalbų intensyviuose kursuose

2012-05-28

Kursų apimtis -30 ak. val. kontaktinio mokymo (15 susitikimų po 2 ak. val.).
Kursų laikas - nuo birželio 11d. iki liepos 5d. keturis kartus per savaitę I-IV.
Sudaromos 7-10 asmenų grupės.

Siūlomos mokymo programos:

  • Español para el verano// Ispanų kalba vasarai, dėst. Miquel Puertas (pradedančiųjų A1 lygmuo), 17:00-18:30
  • Le francais pour les vacances // Prancūzų kalba atostogoms, dėst. Loic Boizou, Dinara Mambetkazijeva (pradedančiųjų A1 lygmuo) 17:00-18:30
  • English for life// Kasdieninė anglų kalba, dėst. Rasa Knyza(pradedančiųjų A1 lygmuo) 8:30-10:00
  • Office English// Administracinė anglų kalba, dėst. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė (pradedančiųjų aukštesnysis A2 lygmuo) 16:30-18:00

Kursų kaina - 350 Lt.

Daugiau informacijos VDU UKC tinklapyje http://ukc.vdu.lt bei telefonu 861922399, 8-37 327845.
Prašome registruotis tinklapyje http://ukc.vdu.lt/?page_id=16

Profesinio mokymo programos bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo specialistams

2012-04-30

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo profesinio mokymo programas bedarbiams arba įspėtiems apie atleidimą iš darbo specialistams.
Universitetas kviečia mokytis šiose programose:

  • Socialinės paslaugos bendruomenėje. Vykdytojas - SMF Socialinės gerovės institutas
  • Socialinių paslaugų teikimas negalią turintiems asmenims. Vykdytojas - SMF Socialinės gerovės institutas
  • Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems (A2-B1). Vykdytojas – Užsienio kalbų centras.
  • Verslo kūrimas. Vykdytojas – Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Mokymus universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai.
Profesinio mokymo programos finansuojamos iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų lėšų.
Informacija apie mokymus suteikiama telefonu 8-37 327984 arba el. paštu tsc[at]tsc.vdu[dot]lt.
 

Mokymai VDU darbuotojams

2012-03-21

Š. m. kovo 21 d. baigėsi kelis mėnesius trukę mokymai, skirti Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Mokymų dalyviams buvo sudarytos galimybės įgyti naujų žinių ir gebėjimų naujųjų medijų (fotografijos, video, kompiuterinės grafikos) informacinių ir interneto technologijų taikymo srityse. Baigusiems mokymus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Mokymus organizavo: VDU Informatikos fakultetas, MF Šiuolaikinių menų katedra ir Tęstinių studijų centras.

Akimirkos iš mokymų: 

Mokymai

2012-01-24

Š.m. sausio 19 d. baigėsi VDU Informatikos fakulteto ir Tęstinių studijų centro organizuoti programos Informacinių technologijų pagrindai mokymai, skirti VDU darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Mokymų metu dalyviai tobulino darbo su asmeniniu kompiuteriu, bylų, tekstų tvarkymo, darbo su MS Excel, MS PowerPoint programomis, duomenų bazėmis ir kt. gebėjimus. Mokymus vedė Informatikos fakulteto dėstytojai: doc. dr. A. Mickus, doc. dr. A. Vidžiūnas, lekt. R. Marčiulynienė ir lekt. R. Valterytė.
Baigusiems mokymus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Šiuo metu Universitete vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta VDU darbuotojams Naujosios medijos ir jų taikymas, o š. m. vasario mėnesį bus pradėta vykdyti programa Interneto technologijos.

Mokymus organizuoja: VDU Informatikos fakultetas, MF Šiuolaikinių menų katedra ir Tęstinių studijų centras.

Akimirkos iš pažymėjimų įteikimo:
 

Kviečiame į tęstinius mokymus VDU darbuotojams

2011-11-18

VDU Informatikos fakultetas, Šiuolaikinių menų katedra ir Tęstinių studijų centras kviečia dėstytojus ir visus besidominčius informacinių komunikacinių technologijų ir naujųjų medijų (fotografijos, video, kompiuterinės grafikos) taikymo galimybėmis į tęstinius mokymus:

Mokymų dalyviams bus išduoti pažymėjimai.
Visus norinčius dalyvauti maloniai prašome registruotis el.paštu: tsc[at]tsc.vdu[dot]lt arba telefonu 327984 (vidinis: 3014) iki šių metų lapkričio 29 d. Galima registruotis ir į visas 3 programas
 

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės