LT
EN
2018 m. Rugpjūčio mėn. 16 d.
 

Kvietimas į mokymus „KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

2013-12-16

NEFORMALAUS ŠVIETIMO PROGRAMA „KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros ir kompetencijų centras kviečia dalyvauti neformalaus švietimo programoje „Karjeros planavimo gebėjimų ugdymas“.

Programos paskirtis – plėtoti mokytojų, profesijos mokytojų, teikiančių konsultavimo ir ugdymo karjerai paslaugas mokykloje, ugdymo karjerai gebėjimus.

Dalyvių  registraciją vykdo ir išsamesnę informaciją teikia: Karjeros ir kompetencijų centro vyresn. specialistė Jovita Gudaitytė el. p. j.gudaityte[at]kkc.vdu[dot]lt, tel. 8 37 327983.

Daugiau informacijos apie mokymų programą rasite šiame kvietime 

Patvirtintas Andragogo profesinės veiklos aprašas

2013-11-25

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama plėsti mokymosi visą gyvenimą paslaugas, gerinti jų kokybę, didinti besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių, patvirtino Andragogo profesinės veiklos aprašą.

Andragogo profesinės veiklos aprašas apibrėžia andragogo veiklos paskirtį, tikslus, uždavinius ir kompetencijas. Andragogo profesijos visuomeninė paskirtis – skatinti suaugusiuosius mokytis, nes taip padidėja jų įsidarbinimo galimybės, atsiranda daugiau sąlygų verslumui. Tokiu būdu skatinamas ir suaugusiųjų pilietinis aktyvumas, dalijimasis patirtimi, išvengiama socialinės atskirties ir kitų problemų.

Aprašu galima remtis kuriant andragogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, sudarant andragogo darbo vietos instrukcijas, pareigybių aprašus, reikalavimus viešųjų pirkimų konkursams.

Šis teisės aktas prisidės prie strateginių mokymosi visą gyvenimą dokumentų įgyvendinimo,  sudarydamas sąlygas su suaugusiaisiais dirbantiems asmenims tobulinti kvalifikaciją, o besimokantiems suaugusiesiems užtikrindamas aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Andragogo profesinės veiklos aprašas

      

 

 

Konferencija "Tęstinio suaugusiųjų mokymosi plėtros perspektyva: andragogo profesinė veikla, kvalifikacija ir jos tobulinimas"

2013-11-15

Kviečiame dalyvauti LUTSIA ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamoje probleminėje konferencijoje

 

"Tęstinio suaugusiųjų mokymosi plėtros perspektyva: andragogo profesinė veikla, kvalifikacija ir jos tobulinimas" .

 

Konferencijos vyks 2013 m. lapkričio 19 d., Ovaliojoje Švietimo ir mokslo ministerijos salėje, adresu: A.Volano g. 2/7,Vilnius. Registracijos pradžia 9:30.

 

Konferencija organizuojama siekiant įtraukti į viešas diskusijas apie suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą galimybių kūrimą asmenis, atstovaujančius skirtingų suaugusiųjų švietimo sričių interesus.

 

Pridedama: kvietimas į konferenciją, jos dienotvarkė bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos koncepcija (projektas).

 

2007-2018 © Vytauto Didžiojo universitetas

S. Daukanto g. 27 - 402 kab.
LT-44249, Kaunas
Telefonas: (8-37) 327 984
Faksas: (8-37) 327 982
El. paštas: tsc@tsc.vdu.lt
Sprendimas:
Grafikos dirbtuvės